สายสกรีน 10 mm. โลโก้ 2 จุด

สายคล้องบัตรพนักงาน SL1001

10-99 48.00
100-499 43.00
500-999 40.00
1000 ^ 36.00
* ราคาพร้อมโลโก้ เรซิน 2 จุด

สายคล้องบัตรพนักงาน SL1002

10-99 44.00
100-499 39.00
500-999 36.00
1000 ^ 32.00
* ราคาพร้อมโลโก้ เรซิน 2 จุด
สาย 10 mm. โลโก้ 2 จุด
Image

สายคล้องบัตรพนักงาน SL1003

10-99 46.00
100-499 41.00
500-999 38.00
1000 ^ 34.00
* ราคาพร้อมโลโก้ เรซิน 1 จุด

สายคล้องบัตรพนักงาน SL1004

10-99 42.00
100-499 37.00
500-999 34.00
1000 ^ 30.00
* ราคาพร้อมโลโก้ เรซิน 1 จุด
Image
Image

สายคล้องบัตรพนักงาน SL1007

10-99 43.00
100-499 38.00
500-999 35.00
1000 ^ 31.00

สายคล้องบัตรพนักงาน SL1008

10-100 39.00
100-499 34.00
500-999 31.00
1000 ^ 27.00
Image
Image

สายคล้องบัตรพนักงาน SL1009

10-99 42.00
100-499 37.00
500-999 34.00
1000 ^ 30.00

สายคล้องบัตรพนักงาน SL1010

10-99 40.00
100-499 35.00
500-999 32.00
1000 ^ 28.00
Image